Trường học thông minh | Website uy tín về học tập, đề thi, trắc nghiệm, tài liệu tổng hợp miễn phí

Trắc nghiệm toán 12 bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Trắc nghiệm; ; 49 Số câu hỏi; Thời gian làm bài thi 60 phút; cập nhật 24/08/2021
Thời gian làm bài thi 60 phút
Nhấn vào Bắt đầu làm bài thi
Cập nhật 24/08/2021 Số câu hỏi 49
Lượt xem 131 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi
Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 học kì I (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 học kì I (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Hướng dẫn làm bài
1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài.
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài thi" để tiến hành làm bài thi.
3. Trả lời bằng cách: Chọn phương án trả lời và nhấn nút Câu kế tiếp.
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài thi và xem kết quả

Chú ý: Bạn cần xem lại kỹ đáp án trước khi nộp bài thi nếu chưa hết thời gian, khi nộp bài bạn không có quyền sửa bất kỳ thông tin nào;

Câu hỏi 1: 4

Câu hỏi 2: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log(2x−2)  log(x+1)

Câu hỏi 3: Cho một tấm bìa hình vuông cạnh 5dm. Để làm một mô hình kim tự tháp Ai Cập, người ta cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy chính là cạnh của hindh vuông rồi gấp lên, ghép lại thành một hình chóp tứ giác đều. Để mô hình có thể tích lớn nhất thì cạnh đáy của mô hình là: 

Câu hỏi 4: Cho (H) là khối chóp tứ giác đều có các cạnh bằng Thể tích của (H) bằng.

Câu hỏi 5: Gọi l, h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình nón. Đẳng thức nào sau đây luôn đúng.

Câu hỏi 6: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=ln(x2−2x+m+1) có tập xác định là

Câu hỏi 7: Cho hình nón có bán kính r = 3–√ và độ dài đường sinh l = 4. Tính diện tích xung quanh Sxq của hình nón đã cho.

Câu hỏi 8: Tính giá trị của biểu thức K = 23.2−1+5−3.5410−3:10−2−(0,25)0 là

Câu hỏi 9: Gọi l, h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối nói (N). Thể tích V của khối nón (N) bằng

Câu hỏi 10: Tìm tập xác định D của hàm số y=log3(x2−4x+3)

Câu hỏi 11: Anh Nam gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng Vietcombank. Lãi suất hàng năm không thay đổi là 7,5%/năm. Nếu anh Nam hàng năm không rút lãi thì sau 5 năm số tiền anh Nam nhận được cả vốn lẫn tiền lãi (kết quả làm tròn đến hàng ngàn) là

Câu hỏi 12: Tìm nghiệm S của phương trình log2x+3logx2=4 

Câu hỏi 13: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 3x = m có nghiệm thự

Câu hỏi 14: Cho hình bát diện đều cạnh Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của bát diện đều đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu hỏi 15: Cho hàm số y = x4+4x2+3 có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành.

Câu hỏi 16: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số bên trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. 

Câu hỏi 17: Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = x2 + x2 trên đoạn [12; 2]

Câu hỏi 18: Cho 0 < a < 1. Mệnh đề nào dưới các mệnh đề sau là SAI?

Câu hỏi 19: Hỏi phương trình 2x+2x+5√−21+2x+5√+26−x−32=0 có bao nhiêu nghiệm phân biệt?

Câu hỏi 20: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD có nửa lục giác đều nội tiếp trong nửa đường tròn đường kính AB = 2R, cạnh bên SD vuông góc với đáy, mặt (SBC) hợp với ABCD một góc 45 độ. Tính thể tích khối chóp S.ABCD

Câu hỏi 21: Cho hình lập phương ABCA'B'C'D' có cạnh bằng Gọi S là diện tích xung quanh đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A'B'C'D'. Diện tích S là:

Câu hỏi 22: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

Câu hỏi 23: Cho hàm số y = 2x2+1−−−−−−√. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu hỏi 24: Tìm tất cả các giá trị của hàm số m để phương trình -x4 + 2x2 = m có bốn nghiệm thực phân biệt.

Câu hỏi 25: Hàm số y = 2x+3x+1 có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu hỏi 26: Cho hàm số y = mx+4mx+m với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

Câu hỏi 27: Tìm tập xác định D của hàm số y=(x2x−2)−3

Câu hỏi 28: Tìm nghiệm của phương trình log2(x - 5) = 4

Câu hỏi 29: Cho log3=a và log5= Tính log61125.

Câu hỏi 30: Cho a là số thực dương tuỳ ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu hỏi 31: Tìm đạo hàm của hàm số y = log2(x+1)

Câu hỏi 32: Hàm số y=4x2−2x+3−−−−−−−−−√+2xx2 đạt giá trị lớn nhất tại hai giá trị x mà tích của chúng là:

Câu hỏi 33: Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình 9x−2.3x+1+m=0 có hai nghiệm thực x1x2 thoả mãn x1 + x1 = 1

Câu hỏi 34: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = x3+3x+1 trên khoảng (0; +)?

Câu hỏi 35: Tìm tất cả các giá trị của thực của tham số m để đồ thị hàm số y = mx2 - 4mx3 có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 4 với O là gốc toạ độ.

Câu hỏi 36: Cho P = log1aa7−−√3 (a>0, a \neq 1). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu hỏi 37: Cho khối chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2 Tính thể tích V của khối chóp S.AB

Câu hỏi 38: y = x4 - 3x2 + 1

Câu hỏi 39: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng (- ;+).

Câu hỏi 40: Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong đoạn [-2017;2017] để phương trình log3m+log3x=2log3(x+1) luôn có 2 nghiệm phân biệt?

Câu hỏi 41: Cho hàm số y = 3x−1x+1. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Câu hỏi 42: Đồ thị hàm số y = x−2x2−3x+2 có bao nhiêu tiệm cận?

Câu hỏi 43: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng 2a, diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S và đáy là hình tròn nội tiếp ABCD bằng

Câu hỏi 44: Với mọi a, b, x là các số thực dương thoả mãn log2x=52a+3log2 Mệnh đề dưới đây đúng?

Câu hỏi 45: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a, SA = a3–√, SA vuông góc (ABCD). M là điểm trên SA sao cho AM = a3√3. Tính thể tích của khối chóp S.BMC

Câu hỏi 46: Một vật chuyển động theo quy luật s = - 13 t3 + 6 t2 với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận động lớn nhất của vật đạt được là bao nhiêu?*

Câu hỏi 47: Cho hình nón có thể tích bằng V = 36πa3 và bán kính đáy bằng 3 Tính độ dài đường cao h của hình nón đã cho.

Câu hỏi 48: Hàm số f(x) = ln x có đạo hàm cấp n là:

Câu hỏi 49: Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng d: y = (2m-1)x + 3 + m vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số y = x3−32+1.

  Ý kiến bạn đọc

Đề thi mới hơn
Giới thiệu
Gửi bài tập - Có lời giải!
Hướng dẫn chung
Hướng dẫn sử dụng

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây