Trường học thông minh | Website uy tín về học tập, đề thi, trắc nghiệm, tài liệu tổng hợp miễn phí
Bài Ôn tập các số đến 100

Bài: Ôn tập : các số đến 100

 •   26/08/2021 06:27:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Để giúp các em học sinh lớp 1 học hiệu quả môn Toán, Truonghoc.asia đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Ôn tập : các số đến 100. Tài liệu gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán liên quan, giúp các em học tập và củng cố thật tốt kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.
Bài Ôn tập các số đến 10

Bài: Ôn tập : các số đến 10

 •   26/08/2021 06:27:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Mời các em học sinh tham khảo nội dung tóm tắt lý thuyết bài Ôn tập : các số đến 10 đã được Truonghoc.asia biên soạn dưới đây, cùng với phần tổng các bài tập minh họa cần nắm, đây sẽ tài liệu hữu ích cho các em học tốt môn Toán lớp 1.
Bài Đồng hồ, thời gian

Bài: Đồng hồ, thời gian

 •   26/08/2021 06:27:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho môn Toán 1, Truonghoc.asia đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Đồng hồ, thời gian. Tài liệu được biên soạn với đầy đủ các dạng Toán và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.
Bài Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bài: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

 •   26/08/2021 06:27:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Sau đây mời các em học sinh lớp 1 cùng tìm hiểu về bài Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100. Bài giảng dưới đây đã được Truonghoc.asia biên soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập được tổng hợp đầy đủ các dạng toán liên quan giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.
Bài Các ngày trong tuần lễ

Bài: Các ngày trong tuần lễ

 •   26/08/2021 06:27:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Mời các em học sinh tham khảo nội dung tóm tắt lý thuyết bài Các ngày trong tuần lễ đã được Truonghoc.asia biên soạn dưới đây, cùng với phần tổng các bài tập minh họa cần nắm, đây sẽ tài liệu hữu ích cho các em học tốt môn Toán lớp 1.
Bài Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

Bài: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

 •   26/08/2021 06:27:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Việc học các kỹ năng giải Toán rất là quan trọng. Vậy giải Toán như thế nào để phù hợp với tất cả các học sinh, các em có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán của mình thêm hiệu quả. Sau đây là phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập minh họa về bài Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ). Mời các em cùng tham khảo.
Bài Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Bài: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

 •   26/08/2021 06:27:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Sau đây mời các em học sinh lớp 1 cùng tìm hiểu về bài Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ). Bài giảng dưới đây đã được Truonghoc.asia biên soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập được tổng hợp đầy đủ các dạng toán liên quan giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.
Bài Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)

Bài: Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)

 •   26/08/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Mời các em học sinh lớp 1 tham khảo lý thuyết bài Giải bài toán có lời văn (tiếp theo) đã được Truonghoc.asia biên soạn dưới đây, cùng với phần tổng hợp kiến thức cơ bản cần nắm, đây sẽ tài liệu hữu ích cho các em học tốt môn Toán lớp 1.
Bài Bảng các số từ 1 đến 100

Bài: Bảng các số từ 1 đến 100

 •   26/08/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 2 bài Bảng các số từ 1 đến 100. Bài giảng này bao gồm chi tiết các dạng Toán, bên cạnh đó sử dụng các bài tập minh hoạ kèm theo lời giải chi tiết cho các em tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 1. Mời các em học sinh cùng tham khảo.
Bài So sánh các số có hai chữ số

Bài: So sánh các số có hai chữ số

 •   26/08/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài học So sánh các số có hai chữ số dưới đây đã được Tronghoc.asia biên soạn cụ thể và chi tiết, đồng thời có các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em dễ dàng ôn luyện kiến thức và vận dụng vào giải bài tập.
Bài Các số có hai chữ số

Bài: Các số có hai chữ số

 •   26/08/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho môn Toán 1, Truonghoc.asia đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Các số có hai chữ số. Tài liệu được biên soạn với đầy đủ các dạng Toán và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.
Bài Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Bài: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

 •   26/08/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Để giúp các em học sinh lớp 1 học hiệu quả môn Toán, Truonghoc.asia đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình. Tài liệu gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán liên quan, giúp các em học tập và củng cố thật tốt kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.
Bài Trừ các số tròn chục

Bài: Trừ các số tròn chục

 •   26/08/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Để giúp các em học sinh lớp 1 học hiệu quả môn Toán, Truonghoc.asia đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Trừ các số tròn chục. Tài liệu gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán liên quan, giúp các em học tập và củng cố thật tốt kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.
Bài Cộng các số tròn chục

Bài: Cộng các số tròn chục

 •   26/08/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Sau đây là phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết của bài Cộng các số tròn chục được Truonghoc.asia biên soạn cụ thể và rõ ràng, giúp các em học sinh lớp 1 hệ thống lại kiến thức đã học một cách chính xác và dễ dàng. Mời các em cùng tham khảo.
Bài Các số tròn chục

Bài: Các số tròn chục

 •   26/08/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Mời các em học sinh lớp 1 tham khảo lý thuyết bài Các số tròn chục đã được Truonghoc.asia biên soạn dưới đây, cùng với phần tổng hợp kiến thức cơ bản cần nắm, đây sẽ tài liệu hữu ích cho các em học tốt môn Toán lớp 1.
Bài Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Bài: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

 •   26/08/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Sau đây mời các em học sinh lớp 1 cùng tìm hiểu về Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Bài giảng dưới đây đã được Truonghoc.asia biên soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập được tổng hợp đầy đủ các dạng toán liên quan giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.
Bài Xăng ti mét khối Đo độ dài

Bài: Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài

 •   26/08/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho môn Toán 1, Truonghoc.asia đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài. Tài liệu được biên soạn với đầy đủ các dạng Toán và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.
Bài Bài toán có lời văn

Bài: Bài toán có lời văn

 •   26/08/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Mời các em học sinh lớp 1 tham khảo lý thuyết bài Bài toán có lời văn đã được Truonghoc.asia biên soạn dưới đây, cùng với phần tổng hợp kiến thức cơ bản cần nắm, đây sẽ tài liệu hữu ích cho các em học tốt môn Toán lớp 1.
Bài Phép trừ dạng 17  7

Bài: Phép trừ dạng 17 - 7

 •   26/08/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Bài giảng Phép trừ dạng 17 - 7 dưới đây đã được Truonghoc.asia tóm tắt lại hệ thống kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

Các tin khác

Giới thiệu
Gửi bài tập - Có lời giải!
Hướng dẫn chung
Hướng dẫn sử dụng

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây